Krby teplovodní, včetně napojení na topný systém

Kontaktujte nás
 

Teplovodní krb

Teplovodní krby - jedná se zjednodušeně " o kotel na dřevo, do kterého je vidět". Svou účinností se krbové vložky vyšší třídy kotlům blíží.

Je třeba mít však na zřeteli, že v případě investic se nejedná pouze o krbovou vložku, zapojení do komína a obezdívku. Jedná se i o napojení krbu na topný systém. Když je provedeno tak, jak by mělo a v souladu s normou, je poměrně nezanedbatelná položka. Zvláště, pokud je systém s podlahovým topením a je vhodné a někdy i nutné užití akumulační nádoby. Nevýhodou systému s podlahovým topením bývá delší náběh a závislost na elektrické energii.

U teplovodních krbů je výhodné užití zdvojeného prosklení, které umožní dosažení vyšší teploty v topeništi, což je nutné pro dokonalé spalování, omezení dehtování a kondenzace. Voda jako topné médium má větší ochlazovací schopnost než vzduch a i teplota výměníku je u vody maximálně 100 stupňů, což je podstatně méně než u teplovzdušných krbů.

Jak teplovodní tak i teplovzdušné krby je třeba obezdívat dle platných norem a určených materiál, zvláště v dřevostavbách.