Informace

Kontaktujte nás
 

FORNARINAR s.r.o.

se sídlem: Mlýnská 13, 602 00 Brno

IČ:            29219701

DIČ:          CZ 29219701

KS v Brně, oddíl C, vložka 66631

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Dovolujeme si informovat zákazníky – spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o dílo, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, na internetové adrese htttp://www.coi.cz.