Kontrola komínových těles a poradenství

Kontaktujte nás
 

Náplň kontroly komínových těles:

1. tuhá paliva

- kontrola stavu spotřebiče paliv /těsnost dvířek, zadehtování, …/

- kontrola přívodu vzduchu !

- kontrola kouřovodu /těsnost, stabilita, opotřebení, rozebrání, vyčištění/

- vizuální kontrola komínového průduchu, kontrola stavu dvířek

- vyčištění komínového průduchu z ústí /ze střechy/, prohlídka stavu nadstřešní části

- prohlídka celého komínového tělesa /těsnost, stabilita, vzdálenost od hořlavých kontrukcí/

- výběr sazí z vybíracích dvířek v patě komína

2. plynná paliva

- obdobně jako tuhá paliva, stav spotřebiče se posuzuje s ohledem na typ /B nebo C/, přítomnost bezpečnostních prvků /čidlo proti zpětnému tahu spalin/

- přívod spalovacího vzduchu u otevřených spotřebičů

- těsnost spalinové cesty a správný odvod kondenzátu u spotřebičů s přetlakovým odvodem spalin

- vyčištění komínového průduchu – zajišťuje průchodnost a je důležité pro kontrolu celistvosti vložky a stanovení stupně korozního napadení

U každé spalinové cesty kontrolujeme vyústění do volného ovzduší /shoda s ČSN 734201/ s ohledem na dobu vzniku posuzujeme bezpečnost.

Vyhotovení kontrolní zprávy /originál pro objednatele, kopie pro vlastní archivaci/.

Ceník:

Cena kontroly, čištění a vystavení roční kontrolní zprávy spalinové cesty:

-  jednotlivá objednávka

-    tuhá paliva                                                    450,- Kč

-    plynná paliva                                                 390,- Kč

-  hromadná objednávka

-    tuhá paliva                                                    350,- Kč

-    plynná paliva                                                 300,- Kč

-  orientační ceny nejběžnějších udržovacích kominických prací

-    zateplení komínových dvířek                           250,- Kč

-    výměna komínových dvířek                            950,- Kč

-    zaplechování komínové hlavy

                                 - jednoprůduchový komín 1.450,- Kč

                                 - dvouprůduchový komín  1.950,- Kč

-    zhotovení železobetonové hlavy  

                                 - 1 průduch                     1.600,- Kč

-    osazení dilatačně - průchozí betonové hlavy,

                          včetně protidešťových manžet  2.450,- Kč

 

Poradenství je možné na místě, emailem, telefonicky. 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.