Komíny - kominictví

Kontaktujte nás
 

komíny brno, kominictví brno

 • dodávka a montáž 3-vrstvých nerezových montovaných komínů  (fasádní i vnitřní provedení)

 • čištění komínových průduchů na pevná a plynná paliva

 • frézování komínových průduchů 

 • kontrola spalinových cest dle NV č. 92/2010 Sb.

 • revize spalinových cest

 • čištění spotřebičů na pevná paliva

 • vložkování komínů

 • třísložkové odkouření - možno i bez lešení /horolezeckou technikou/

 • oprava stávajících komínů

 • výstavba komínů

 • pasportizace a pravidelné prohlídky komínů