Akumulační nádrž pro teplovodní krby

Přebytky tepelné energie z teplovodních krbů můžeme ukládat do akumulační nádrže. Díky této nádrži je pro uživatele mnohem snažší pohodlně regulovat teplotu v domě nazávisle na tom, jak v krbu hoří. V praxi to funguje tak, že po roztopení krbu se nejprve vytopí dům /v případě, že jsou radiátory/ a následně se teplo ukládá do akumulační nádrže. V případě, že je v domě instalováno podlahové topení, teplo se odebírá pouze do akumulační nádrže. Díky tomuto zařízení lze v podstatě přikládat do krbu bez ohledu na aktuální tepelnou potřebu domu.

Pro správné a bezchybné fungování teplovodní krbové vložky je nutné vždy zajistit dostatečně vysokou teplotu vratné vody. Pokud by se teplota vratné vody držela na příliš nízké hodnotě, docházelo by k rosení kondenzátu na stěnách výměníku krbové vložky. V tomto kondenzátu se při spalování tvoří látky, které narušují ocel výměníku a výrazně tak zkracují jeho životnost. Tento jev se nazývá nízkoteplotní koroze. Abychom tomuto jevu zabránili, je nutné vždy mezi akumulační nádrž a teplovodní krb včlenit trojcestný ventil, který teplotu zpáteční větve namíchá na požadovanou hodnotu a tím krb ochrání před poškozením.