Krby teplovzdušné s rozvodem teplého vzduchu do dalších místností

Kontaktujte nás
 

Teplovzdušné krby

Teplovzdušné krby mají výhodu rychlejšího náběhu topení a menší závislosti na elektrické energii.

I když je topný systém s teplovzdušným krbem opatřen ventilátorem s rozvody teplého vzduchu do dalších místností, tak je možné ho provozovat za určitých podmínek při výpadku elektřiny a topit, i když ne do vzdálenějších místností. Na druhou stranu je někdy komplikovanější "schovat" teplovdušné rozvody tak, aby nebyly vizuálně rušivé. Pokud jsou vedeny půdou, tak tento problém odpadá, ale jsou zde větší tepelné ztráty (je možné podstatně eliminovat izolací). Často uváděný argument prašnosti systému s teplovzdušným rozvodem a akustické propojení místností je v případě použití hlukově a tepelně izolovaného potrubí a správného provedení neopodstatněný. Každopádně doporučujeme konzultaci na místě, protože možností je mnoho a velmi těžko se určují na základě obecně daných parametrů.

U teplovzdušných krbů je možné řešit obezdívku jako částečně nebo úplně sálavou s akumulační schopností nebo izolační. U akumulačních obestaveb je třeba mít stále na zřeteli, že platí zákon zachování energie. Větší akumulační hmota bude samozřejmě déle topit, ale na druhou stranu se bude déle nahřívat. Množství tepla předané do prostoru bude vždy menší než množství tepla pořebné na nahřátí, z čehož plynou větší ztráty. Je však možné lépe rozložit teplo v čase. Opět záleží na mnoha podmínkách a hlavně na tom jaká je představa zákazníka o využití krbu, frekvenci topení atd.