Frézování komínových průduchů

Kontaktujte nás
 

Frézování komínů

Frézování komínových průduchů je zvětšení vnitřního otvoru komínu, kterým odcházejí spaliny. Tímto způsobem se rekonstruují komínová tělesa z důvodu jejich špatného stavu a nutnosti vyvložkování.

Komíny frézujeme vlastní komínovou frézou. Jedinou podmínkou je zajištění el. energie v domě. Frézovací hlava komínové frézy je zasunuta z vrchní strany do komínu a frézuje se tak od spodní části komínu směrem vzhůru. Frézovací hlavu tvoří systém zavěšených řetízků z tvrzené oceli, které odstředivou silou otloukají vnitřní stěnu komínu. Tu drtí na jemný prach a odfrézovaný materiál padá dolů. Všechny otvory do komína překryjeme, aby tudy neutíkal prach. Prach potom zůstane uvnitř komína a bude vybírán komínovými dvířky. Po frézování je předpokladem pro správnou funkci komínu jeho vyvložkování.

Nastavením příslušné délky řetízků se dosahuje výsledného průměru komínového průduchu. Je možné odebírat až 1/3 síly stěny komína. Např.: současný vnitřní rozměr komínu je 15 cm a síla stěny komínu je 15 cm, je možné zvětšit vnitřní rozměr komínu až na 25 cm. Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven a pohybuje se  cca 1 metr za hodinu. Práce spojené s frézováním a vložkováním komínu jsme schopni zvládnout za 1 – 2 dny.

Proč frézovat:

zvětšení průměru komínového průduchu z důvodu:

                 - připojení nového spotřebiče s požadavkem na větší průměr komínu

                 - při změně technologie vytápění /tuhá paliva, plynná, kapalná/

                 - zmenšený průměr spalinové cesty zadehtováním, kdy nelze vypálit

                 - nutnost vložkování a současně potřeba zachovat stávající průměr

                 - rekonstrukce komínu z důvodu netěsnosti, špatného stavu, atd.

                 - nedostatečný tah komínu

                 - jiné využití komínu

Frézovat nelze:

- komín s narušenou statikou – samostatně stojící

- ucpaný komín – neprůchozí se závalem /nejprve musí kominík zával odstranit a potom lze frézovat/

- komínový průduch z nevhodných materiálů /kov, kámen, železobeton, azbestové vložky, keramiku/

- vytvoření nového komínového průduchu ve zdi

- srovnávat komín z důvodu nerovnosti nebo úhybu /komínová fréza využívá komínový průduch jako vedení/

Vyhodnocení vhodnosti frézování však vždy ponechejte na našem technikovi. Ten na místě zcela zdarma a nezávazně posoudí situaci a navrhne možný a vhodný způsob provedení. Často je osazena např. azbestová vložka pouze v nadstřešní části a dále je komínový průduch již z běžného zdiva. Toto samozřejmě vyřešit umíme. Stejně tak lze řešit situace kdy má komín úhyb nebo zalomení. V tomto místě vysekáme montážní otvor a průměr můžeme zvětšit.

Cena:

- před každým frézováním proběhne obhlídka komínu naším technikem, konzultace a kalkulace ceny. Komín vždy prohlédneme a navrhneme vám nejvýhodnější řešení a to bezplatně.

- komínové průduchy frézujeme za cenu 700,- Kč/m a platíte až po provedení práce

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.